نویسنده = صفا هاشمی جیردهی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه زیستی فرمالدئید توسط باکتری جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما در استان مازندران

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 148-156

صفا هاشمی جیردهی؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور