نویسنده = غلامرضا قزلباش
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تولید سوربیتول توسط دبرومایسس هانسنئی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 320-329

مرضیه شمعی؛ فروغ عسگری کرچگانی؛ غلامرضا قزلباش؛ وجیهه کرباسی زاده؛ ایرج نحوی


3. بررسی تولید شیرین کننده زایلیتول توسط کاندیدا گوئیلیرموندی

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 329-338

فروغ عسگری کرچگانی؛ غلامرضا قزلباش؛ ایرج نحوی