نویسنده = گیتی امتیازی
تعداد مقالات: 2
1. پتانسیل شکارگری بدلوویبریو باکتریووروس علیه پاتوژن های جدا شده بالینی با مقاومت دارویی بسیار گسترده

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 6-6

سلمان عدولی؛ رسول روغنیان؛ گیتی امتیازی؛ میلاد محکم؛ یونس قاسمی


2. بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 139-147

شهلا سلطانی نژاد؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ گیتی امتیازی