نویسنده = مجید باصری صالحی
تعداد مقالات: 1
1. تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، مهر 1392، صفحه 198-211

پرستو پورعلی؛ مجید باصری صالحی؛ سیما افشارنژاد؛ جواد بهروان