نویسنده = صبا امیری کجوری
تعداد مقالات: 3
1. بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی‌بوتیرات سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 21-35

خسرو عیسی‌زاده؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ میرساسان میرپور؛ سعید ضرابی


2. تجزیه زیستی فرمالدئید توسط باکتری جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما در استان مازندران

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 148-156

صفا هاشمی جیردهی؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور


3. جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید صمغ زانتان توسط زانتوموناس کامپستریس جدا شده از برگ های درختان لیمو

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 321-328

صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ اسمعیل قربانعلی نژاد