نویسنده = صبا امیری کجوری
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه زیستی فرمالدئید توسط باکتری جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما در استان مازندران

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 148-156

صفا هاشمی جیردهی؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور


2. جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید صمغ زانتان توسط زانتوموناس کامپستریس جدا شده از برگ های درختان لیمو

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 321-328

صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ اسمعیل قربانعلی نژاد