نویسنده = زهیر حشمتی پور
تعداد مقالات: 3
1. بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی‌بوتیرات سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 21-35

خسرو عیسی‌زاده؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ میرساسان میرپور؛ سعید ضرابی


2. جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید صمغ زانتان توسط زانتوموناس کامپستریس جدا شده از برگ های درختان لیمو

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 321-328

صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ اسمعیل قربانعلی نژاد


3. جداسازی، شناساﻳﻲ و ارزیابی پتانسیل ضد قارچی باکتری های تجزﻳﻪ کننده کیتین جدا شده از خاک ریزوسفر گیاهان

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393، صفحه 66-74

طاهره صلاحی نژاد؛ زهیر حشمتی پور؛ مسعود هاشمی کروئی