نویسنده = محمد فائزی قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و شناسایی عوامل قارچی توکسین زا از گندم و ذرت انبار شده در سیلو های شهر کرمان

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 330-336

امیدرضا صرافی؛ محمد فائزی قاسمی؛ آرش چایچی نصرتی


2. ارزیابی اثرات آنتاگونیسمی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی انتروباکترکوانی جداسازی شده از گیاهان

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 47-53

فاطمه دارابی پور؛ خسرو عیسی زاده؛ محمد فائزی قاسمی؛ ساسان صادقی خامنه تبریزی