نویسنده = صدیقه جواد پور
تعداد مقالات: 3
1. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه های اسینتوباکتر جداسازی شده از نمونه های بالینی در بندرعباس

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 299-309

فهیمه گلستانی؛ صدیقه جوادپور؛ فرشید کفیل زاده؛ زینب قلندرزاده دریایی


2. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L- آسپاراژیناز از خلیج فارس

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 237-245

فاطمه ایزدپناه قشمی؛ صدیقه جوادپور؛ کیانوش ملک زاده