نویسنده = فرزانه حسینی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی نانوذرات اکسید بیسموت تولید شده توسط باسیلوس سوبتیلیس بر روی سویه های سودوناس آئروجینوسا جدا شده از عفونت زخم

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، تابستان 1398، صفحه 172-185

لیلا فیروزی دالوند؛ فرزانه حسینی؛ شهرام مرادی دهقی؛ الهام سیاسی تربتی


2. جداسازی و شناسایی باکتری های مولد آنزیم سیالیداز از فلور میکروبی دهان

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 30-38

فرزانه حسینی؛ رویا رضوی پور؛ المیرا ابراهیمی