نویسنده = علی اصغر رستگاری
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌های بومی ایران مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، مرداد 1391، صفحه 39-46

رویا یزدانی؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری


2. غربالگری باکتری‌های بومی مولد ال-گلوتامیناز و تولید آنزیم به وسیله تخمیر غوطه‌ور

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، بهمن 1390، صفحه 67-76

مریم رنجبر مبارکه؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری