نویسنده = فرشید کفیل زاده
تعداد مقالات: 4
2. تجزیه زیستی فلورانتن به وسیله باکتری های بومی جدا شده از رسوبات جنگل های حرای خلیج فارس

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 157-167

فرشید کفیل زاده؛ پروین امیری؛ عاطفه رضایی؛ نرگس احمدی


4. بررسی اصلاح زیستی فنل به‌وسیله باکتری های بومی جدا شده از آب و رسوبات دریاچه پریسان

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 89-95

فرشید کفیل زاده؛ محمدصادق فرهنگ دوست؛ عباسعلی رضاییان جهرمی؛ امیراشکان مهجور