نویسنده = جاوید امینی
تعداد مقالات: 2
1. تولید برون سلولی نانوذرات نقره به وسیله قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 44-47

گلشید سجادی؛ ابوالفتح شجاعی؛ محمدرضا فاضلی؛ جاوید امینی؛ حسین جمالی فر


2. مقایسه جذب بیولوژیک فلز سنگین روی به وسیله چهار نوع بیوماس میکروبی (لجن فعال) به منظور تصفیه بیولوژیک فاضلاب‌های صنعتی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 23-30

آزیتا خسروان؛ جاوید امینی؛ سمیرا سرسالاری؛ الهام روحانیان