نویسنده = جاوید امینی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه جذب بیولوژیک فلز سنگین روی به وسیله چهار نوع بیوماس میکروبی (لجن فعال) به منظور تصفیه بیولوژیک فاضلاب‌های صنعتی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، اردیبهشت 1388، صفحه 23-30

آزیتا خسروان؛ جاوید امینی؛ سمیرا سرسالاری؛ الهام روحانیان


2. تولید برون سلولی نانوذرات نقره به وسیله قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، اردیبهشت 1388، صفحه 44-47

گلشید سجادی؛ ابوالفتح شجاعی؛ محمدرضا فاضلی؛ جاوید امینی؛ حسین جمالی فر