نویسنده = حمیدرضا کبیری
تعداد مقالات: 5
1. ایجاد سازواره های ژنی جدید به منظور بیان ژن هورمون رشد شترمرغ در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 190-196

حسین فتح پور؛ عباس دوستی؛ مریم قاسمی؛ حمیدرضا کبیری


2. تکثیر هم‌دمایی به واسطه حلقه: روش تشخیص سریع و کم هزینه عوامل عفونی

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 7-22

اعظم عسکری؛ محمد کارگر؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی


3. ارزیابی تکنولوژی ریزآرایه های الیگونوکلئوتیدی در تشخیص باکتری های پاتوژن منتقله از طریق غذا

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 73-80

میثم سرشار؛ عباس دوستی؛ انیس جعفری؛ نادر شاهرخی


4. مقایسه روش‌های کشت و مولکولی در تشخیص عوامل سقط جنین بروسلایی و سالمونلایی در گوسفندان شهرستان شهرکرد

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 101-104

علی شریف زاده؛ عباس دوستی؛ محسن جعفریان