نویسنده = زهرا منافی
تعداد مقالات: 5
1. فعالیت کاتالیستی جوانه های بیولوژیکی و اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس در فرایند تشکیل جاروسیت آمونیوم

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 355-363

نسیم افتخاری؛ محمد کارگر؛ فرخ رخ بخش زمین؛ ناهید رستاخیز؛ زهرا منافی


2. عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 328-342

علی بهراد وکیل آباد؛ پیمان محمدزاده جهانی؛ زهرا منافی


3. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی تشکیل جاروسیت در بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی معدن مس سرچشمه

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 7-14

بهمن نظری؛ هادی هانی؛ اسماعیل جرجان؛ زهرا منافی


4. تاثیر کانی شناسی بر بیولیچینگ مزوفیلیک مس از غبار کوره ها و کنسانتره فلوتاسیون

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 141-147

علی بهزاد؛ زهرا منافی؛ محمد رنجبر


5. تأثیر نسبت تلقیح و محیط کشت روی بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی با استفاده از باکتری‌های مزوفیل

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 117-120

علی زرین پور؛ زهرا منافی؛ محمد نوع پرست؛ سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی