نویسنده = یحیی تهمتن
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر رویکرداستفاده از اجوانت ها بر میزان کارآیی و ایمنی زایی واکسن ضد اسهال اشریشیا کلی O157:H7

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 36-46

ناهید حیدری؛ یحیی تهمتن؛ هاجر مولایی


3. ارزیابی بیماری زایی و پلی مورفیسم ژن omph پاستورلا مولتاسیدا

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 360-368

مریم اولاد؛ یحیی تهمتن؛ نوشین سهرابی


4. شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 200-208

فائزه فرحانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


5. ارزیابی تاثیر مهاری سویه‌های بیفیدوباکتریوم در کاهش اثرات سیتوتوکسیک جدایه های اشریشیا کلی تولید کننده وروتوکسین

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 93-104

نجمه نامدار؛ محمد کارگر؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی


6. مهار مرگ بچه موش ناشی از تاثیر باکتری اشریشیا کلی K99 توسط باکتری‌های کلی‌سینوژنیک

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 77-83

فاطمه گلستان؛ یحیی تهمتن؛ معصومه حیاتی؛ الهام معظمیان


7. ارزیابی شیوع و حساسیت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های اشریشیا کلی K99 در گوساله‌های مبتلا به اسهال در استان فارس

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 256-260

زهرا شمس؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر؛ سید محمد حسین حسینی؛ سید علی پوربخش


8. ارزیابی اثر ضد باکتریایی سویه های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم علیه رشد اشریشیا کلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 161-168

نجمه نامدار؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر؛ محمد حسین حسینی