نویسنده = محمد حسن شاه حسینی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی میزان بقای فرم های غیر قابل کشت هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های آب

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 337-345

پرستو چمن رخ؛ محمد حسن شاه حسینی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ داوود اسماعیلی


2. طراحی کنترل داخلی به منظور تشخیص مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس در روش PCR

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 97-108

محمد حسن شاه حسینی؛ مریم قهری؛ الهام مسلمی


3. حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان های نرم و سخت غالب اطراف جزیره لارک، خلیج فارس

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 41-49

محمد حسن شاه حسینی؛ پر گل قوام مصطفوی؛ غلامحسین و‏ثوقی؛ ساناز آزادبادی


4. شناسایی ویروس هپاتیت B در بیماران همودیالیزی با استفاده از روش تکثیر هم‌دمایی به واسطه حلقه (LAMP)

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 183-192

محمد حسن شاه حسینی؛ زهره اسماعیلی؛ الهام مسلمی؛ پریچهر یغمایی