نویسنده = سهیلا مرادی بیدهندی
تعداد مقالات: 4
1. بهینه سازی محیط کشت HS به منظور تولید نانوالیاف سلولز میکروبی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 340-352

فاطمه نوری روزبهانی؛ فاطمه اشرفی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


2. بررسی وجود ژن هایampC و esbls در سویه های اشریشیاکلی جداسازی شده از موارد انسانی و طیور

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 138-147

الهام فرخ نظر؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


3. ارزیابی ژن actA در لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از لبنیات

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 246-252

جمیله نوروزی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ مرضیه شفیعی


4. بررسی میزان فراوانی سرووارهای شایع مولد لپتوسپیروزیس در سرم کارکنان کشتارگاه صنعتی دام استان زنجان

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 101-108

پژواک خاکی؛ ابراهیم خداوردی داریان؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ حمید یاحقی؛ مهرانگیز دژبرد؛ ناهید سلطانی مجد