نویسنده = فرزین روحوند
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بیان پروتئین core+1 ویروس هپاتیت C توسط روش میکروسکوپی هم کانون

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 217-226

حسن نوربازرگان؛ عطیه هاشمی؛ محمدرضا آقاصادقی؛ آرش معمارنژادیان؛ مهدی آسمار؛ فرزین روحوند