نویسنده = ابراهیم رحیمی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 32)، پاییز 1396، صفحه 256-262

سید محمد علوی؛ ابراهیم رحیمی؛ الهه تاجبخش


2. مطالعه شیوع فصلی کوکسیلا بورنتی در شیر گاو به روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه ای در استان اصفهان

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 56-62

ابراهیم رحیمی؛ زینب ترکی باغبادرانی؛ عباس دوستی


3. فراوانی گونه های لیستریا در شیر خام، پنیر و بستنی سنتی عرضه شده در شهرکرد و شیراز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 243-248

ابراهیم رحیمی؛ اسماء بهزاد نیا؛ امیر شاکریان؛ حسن ممتاز