نویسنده = فریبا رئوفی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی قارچ مولد پوسیدگی ساقه برنج در استان فارس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 137-143

فریبا رئوفی؛ فخرالسادات خسروفر؛ گیلدا نجفی پور


2. شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی ریشه و طوقه گیاه‌چه کلزا در شهرستان مرودشت

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 261-269

سارا حیدری؛ فریبا رئوفی؛ گیلدا نجفی پور