نویسنده = فاطمه نوربخش
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثر اسانس گیاهان نعنا، ریحان، شوید و جعفری بر قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 129-136

فاطمه نوربخش؛ ساسان رضایی؛ مرجان عرب