نویسنده = مجید مقبلی
تعداد مقالات: 6
1. جداسازی و تعیین توالی ژن مقاومت به جیوه در باکتری رائولتلا پلانتی کولا

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 307-314

اشرف رضایی؛ مجید مقبلی


2. جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 290-298

محبوبه چوپان وامرزانی؛ حمیدرضا پردلی؛ مجید مقبلی


4. ساخت شاتل وکتور بیانی برای باکتری های اشریشیا کلی و باسیلوس سابتیلیس

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 188-197

محمدرضا رشیدی؛ مجید مقبلی


5. جداسازی و شناسایی مولکولی رودوباکتر اسفروئیدیس از استخر بی هوازی سیستم تصفیه فاضلاب

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 23-29

مجید مقبلی؛ محمدرضا شفاعتی