نویسنده = کرامت اله دری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سرولوژیک شیوع ویروس سیتومگال در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 36-40

وحید حمایت خواه جهرمی؛ کرامت اله دری؛ حمیدرضا مومنی؛ حبیب اله جوهری؛ حسین کارگر


2. بررسی اثر بازدارندگی گونه های لاکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع کودکان بر رشد برخی از باکتری های بیماریزای روده و معده

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 229-237

کرامت اله دری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ نجمه نامدار؛ حسین کارگر جهرمی