نویسنده = عباس دوستی
تعداد مقالات: 13
1. خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات کیتوزان علیه سالمونلا انتریتیدیس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 155-163

اسماعیل محمودی؛ عباس دوستی؛ محمد سعید جامی


2. مقایسه روش های پاپ اسمیر و واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه به منظور تشخیص پاپیلوما ویروس انسانی جدا شده از زنان دارای زخم سرویکس

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 208-214

فاطمه زندنیا؛ عباس دوستی؛ عباس مختاری فارسانی؛ محمد چهل گردی؛ شهرزاد سلیمانی


4. ایجاد سازواره ژنی گلوکاناز باکتری باسیلوس سوبتیلیس در اشریشیا کلی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 264-270

مرضیه شاولی؛ عباس دوستی


5. بررسی فراوانی ژن های lepA وralF در لژیونلا نموفیلاهای جدا شده از افراد مبتلا به عفونت های تنفسی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 103-111

عباس دوستی؛ فاطمه علایی؛ فروزان خدری


7. ایجاد سازواره های ژنی جدید به منظور بیان ژن هورمون رشد شترمرغ در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 190-196

حسین فتح پور؛ عباس دوستی؛ مریم قاسمی؛ حمیدرضا کبیری


8. بررسی فراوانی ژن ctpA در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از طیور به روش PCR

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 312-319

صغرا مقصودی؛ عباس دوستی؛ هاشم نیری؛ محمد چهلگردی


10. مطالعه شیوع فصلی کوکسیلا بورنتی در شیر گاو به روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه ای در استان اصفهان

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 56-62

ابراهیم رحیمی؛ زینب ترکی باغبادرانی؛ عباس دوستی


11. مطالعه مولکولی فراوانی کلامیدیا پسی‌تاسی در فضولات کبوتران استان چهارمحال و بختیاری

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 249-255

عباس دوستی؛ اصغر عرشی؛ پیام قاسمی دهکردی


12. راه‌اندازی روش real-time PCR به منظور شناسایی مستقیم حساسیت به کلاریترومایسین در هلیکوباکتر پیلوری

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 149-154

صادق قربانی دالینی؛ محمد کارگر؛ عباس دوستی؛ پژمان عباسی؛ نگار صعود


13. ارزیابی شیوع هلیکوباکتر هپاتیکوس با روش PCR در موش‌های خانگی (Mus musculus) استان اصفهان

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 97-100

عباس دوستی؛ علی ظهور؛ مریم باقرنژاد؛ صادق قربانی دالینی