تعداد مقالات: 317
301. بهبود تولید پروتئاز کریزوباکتریوم ایندولوجنسیس BYK27 به منظور رنگ زدایی خون از لباس ها

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 101-112

یاسمین بین آبادی؛ ارسطو بدوئی-دلفارد؛ عبدالحمید نمکی شوشتری


302. تولید و ارزیابی مشخصات آنزیم آلفا آمیلاز گرمادوست و نمک دوست جدا شده از باکتری آنوکسی باسیلوس جونیسیس AT23

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 176-191

سعیده افریشم؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ زهرا کرمی


303. کنترل زیستی شیگلا سونئی در گوشت مرغ با استفاده از باکتریوفاژ اختصاصی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 199-206

خشایار شاهین؛ مجید بوذری؛ رن وانگ


304. ویژگی های ژنومی و آنالیز فیلوژنتیک سویه ایرانی با دامنه میزبانی محدود زانتوموناس سیتری زیرگونه سیتری NIGEB-88

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 294-309

امیر جلالی؛ سید مهدی علوی؛ محمد حسین سنگتراش


305. تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی جدایه های باکتریایی عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی در ایران

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 404-419

جواد رزمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ محسن مردی؛ حمیدرضا زمانی زاده


306. تاثیر برخی از داروهای ضدمالاریا بر روی آنزیم گلوتاتیون-S- ترنسفراز پلاسمودیوم برگیی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 84-90

علیرضا صادقی تفرشی؛ صدیقه صادقی؛ مریم حکمتی پور؛ شقایق شمس؛ مریم محمدی؛ فریده وهابی؛ محمد ارجمند؛ زهرا زمانی


309. ارزیابی اثر اجوانتی دو نوع Bacterial DNA هم تیپ و غیرهم تیپ در ایجاد پاسخ های ایمنی علیه عفونت های پاستورلا مالتوسیدا در موش های نژاد BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مریم همایون؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


310. بررسی تنوع ژنوم گونه‌های مختلف باکتری Azospirillum جداشده از مزارع گندم و ذرت با استفاده از rep-PCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

محمود شهابی؛ ناصر پنجه که؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمد سالاری


311. بررسی فرایند خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده بفرم محلول از سویه نوترکیب اشرشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمد حسن‌‌پور متی‌‌کلایی؛ ولی اله بابایی پور،


312. پتانسیل شکارگری بدلوویبریو باکتریووروس علیه پاتوژن های جدا شده بالینی با مقاومت دارویی بسیار گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

سلمان عدولی؛ رسول روغنیان؛ گیتی امتیازی؛ میلاد محکم؛ یونس قاسمی


313. عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

علی بهراد وکیل آباد؛ پیمان محمدزاده جهانی؛ زهرا منافی


314. تعیین الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

نازنین سادات عبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ گیلدا نجفی پور؛ کاوس ایازپور


315. استفاده از عصاره بادام به جای سرم نرمال اسب در محیط کشت مایکوپلاسما آگالاکتیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1393

الهه کوشیار؛ جعفر نوید مهر؛ سعید زیبایی


316. تولید و اثر بخشی ضدباکتریایی پانسمان های نانوکریستال نقره

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 62-70

مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ رضا منتظری


317. بررسی قابلیت چسبندگی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی به رده سلولی HEp-2

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 71-75

زینب تکلو؛ مهدی گودرزوند؛ زهره خدایی