تعداد مقالات: 324
176. بررسی میزان فراوانی سرووارهای شایع مولد لپتوسپیروزیس در سرم کارکنان کشتارگاه صنعتی دام استان زنجان

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 101-108

پژواک خاکی؛ ابراهیم خداوردی داریان؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ حمید یاحقی؛ مهرانگیز دژبرد؛ ناهید سلطانی مجد


177. اثرات ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ بیماری‌زای گیاهی ریزوکتونیا سولانی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 115-121

مریم فروغی دهکردی؛ صدیقه محمدی؛ عبدالله قاسمی


179. ایمنی زایی کونژوگه آلژینات سودوموناس آئروژینوزا و توکسوئید دیفتری در موش

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 138-147

غزاله جابری؛ رضا شاپوری؛ اشرف کریمی نیک


180. ارزیابی فعالیت ضد قارچی جدایه های باسیلوس سوبتیلیس تولید کننده ایتورین

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 299-307

آفاق محمدی؛ عباس اخوان سپهی؛ رضا حسینی دوست


181. جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن نوکاردیا سیریاسیجورجیکا جدا شده از خاک پالایشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 228-236

ایمانه امینی؛ آرزو طهمورث پور؛ آتوسا عبداللهی؛ منیر دودی


183. بررسی فراوانی ژن ctpA در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از طیور به روش PCR

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 312-319

صغرا مقصودی؛ عباس دوستی؛ هاشم نیری؛ محمد چهلگردی


184. بررسی وجود ژن هایampC و esbls در سویه های اشریشیاکلی جداسازی شده از موارد انسانی و طیور

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 138-147

الهام فرخ نظر؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


185. بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 139-147

شهلا سلطانی نژاد؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ گیتی امتیازی


186. ارزیابی اثرات آنتاگونیسمی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی انتروباکترکوانی جداسازی شده از گیاهان

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 47-53

فاطمه دارابی پور؛ خسرو عیسی زاده؛ محمد فائزی قاسمی؛ ساسان صادقی خامنه تبریزی


188. بررسی توانایی تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری باسیلوس لاتروسپروس در منابع مختلف کربن

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 308-320

محبوبه ورناصری قندعلی؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر


189. بهینه سازی منبع نیتروژنی مناسب به منظور تولید اریترومایسین توسط سویه ساکارو پلی اسپورا اریترا

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 221-230

مریم فیروزبخت؛ سعید اکبرزاده کلاهی؛ غزل لبیکی؛ حسین عطار


190. فراوانی ژن های papA، papC و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت ادراری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 44-52

مریم قلندری شمامی؛ محسن میرزایی؛ شهین نجار پیرایه


193. بهینه سازی شرایط کشت به منظور تولید آنزیم فیتاز توسط باکتری باسیلوس سوبتیلیس جدا شده از خاک

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 315-325

مریم پرهام فر؛ حمید ابطحی؛ میلاد پرهام فر


195. تنوع مولکولی باکتری ها و آرکی های هتروتروف غار نمکدان قشم

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 61-72

محبوبه دارابی؛ محمد علی آموزگار؛ ملیحه مهرشاد؛ نینا زمانی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ محمود شوندی


196. حذف فلزات سنگین توسط سویه حل کننده فسفات انتروباکتر زیانگ فانجنسیس جداسازی شده از رایزوسفر

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 145-156

فاطمه سادات قریشی؛ زهرا اعتمادی فر


197. بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن‌های موثر در تولید رنگدانه رابری‌فاشینس در باکتری برنریا رابری‌فاشینس عامل شانکر عمیق گردو

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 32)، پاییز 1396، صفحه 243-255

وحید امیرسرداری؛ میترا امیدی نسب؛ کرم سپه‌وند؛ حامد نظری


198. تجزیه زیستی هیدروکربن‌های آروماتیک و الیفاتیک سنگین توسط آسپرژیلوس کالیدوستوس

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 346-359

حسن قربان‌نژاد؛ حمید مقیمی؛ سید محمد مهدی دستغیب


200. تاثیر سیلیبین محبوس شده در نانوذرات میسلی بر بیان ژن mexY در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا مقاوم به سیپروفلوکساسین

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 269-277

زهرا احمدی رودبارکی؛ نجمه رنجی؛ عارف محمدی پور؛ زهرا قاسم نژاد