تعداد مقالات: 333
151. جداسازی و شناسایی باکتری های کمولیتوتروف اکسید کننده گوگرد از غار نمکی قشم

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 134-144

نینا زمانی؛ محمد علی آموزگار؛ ملیحه مهرشاد؛ محبوبه دارابی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ محمود شوندی


152. استخراج، خالص سازی و ارزیابی خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی رنگدانه فیکواریترین سیانوباکتری خاکزی Nostoc sp. FA1

دوره 13، شماره 2( پیاپی 43)، تابستان 1399، صفحه 138-153

بهاره نوروزی؛ امیر علی انوار؛ حامد اهری


153. جداسازی و شناسایی مولکولی مخمرهای کاروتنوئیدی تراوشات درختان توس منطقه مارمیشو در شمال غرب ایران

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، تابستان 1398، صفحه 139-149

فائزه آجرلو؛ محسن واعظ؛ جعفر همت


154. خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات کیتوزان علیه سالمونلا انتریتیدیس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 155-163

اسماعیل محمودی؛ عباس دوستی؛ محمد سعید جامی


155. ارزیابی اثر ضد باکتریایی سویه های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم علیه رشد اشریشیا کلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 161-168

نجمه نامدار؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر؛ محمد حسین حسینی


157. بهینه سازی روش شناسایی اشریشیا کلی در بستنی بر مبنی 16S rDNA

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 209-220

مریم رنجبر؛ محمد گلی؛ غلامرضا قلمکاری؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ رضا ندائی نیا


159. تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 215-225

پروانه ابریشم چی؛ مهرانگیز خواجه کرم الدینی؛ ریحانه هوشیار سرجامی؛ آرزو ذاکر؛ جواد اصیلی؛ حسن پرسا؛ رضا ظریف


160. شیوع ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران شهر تبریز

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 219-227

کتایون علی اکبر زاده؛ صفر فرج نیا؛ اشرف کریمی نیک


162. مقایسه برخی از فاکتورهای حدت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک 99K با دو روش PCR و SDS-PAGE

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 238-244

یاسمین کیانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی؛ معصومه حیاتی


163. فراوانی گونه های لیستریا در شیر خام، پنیر و بستنی سنتی عرضه شده در شهرکرد و شیراز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 243-248

ابراهیم رحیمی؛ اسماء بهزاد نیا؛ امیر شاکریان؛ حسن ممتاز


164. آنالیز سنتز و فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات سلنیوم تولید شده توسط سودوموناس آلکالیژنز

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 252-266

مراحم آشنگرف؛ سیده رویا حسینی


165. شناسایی جهش های نواحی جهش پذیر داغ ژن ERG11 در جدایه های مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس درغرب مازندران

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 258-268

معصومه مجدی؛ زینب خزائی کوهپر؛ ایت الله نصرالهی عمران


166. جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 290-298

محبوبه چوپان وامرزانی؛ حمیدرضا پردلی؛ مجید مقبلی


168. جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس تولید کننده لانتی بیوتیک از خاک و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 299-307

درنا کرمی آرخلو؛ محمد مهدی محمودی


169. جداسازی و تعیین توالی ژن مقاومت به جیوه در باکتری رائولتلا پلانتی کولا

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 307-314

اشرف رضایی؛ مجید مقبلی


170. حذف نیتروژن آمونیومی و ارتوفسفات از پساب شهری با استفاده از سلول های تثبیت شده ریزجلبک

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 333-345

داریوش عربیان؛ پیوند امیری


171. تجزیه زیستی پیرن توسط مخمر تحمل کننده نمک بازیدیوآسکوس پرسیکوس

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 353-366

عالیه کامیابی؛ حمید مقیمی


172. انگشت نگاری ژنومی گونه های مختلف آزوسپیریلوم جدا شده از مزارع گندم و ذرت با استفاده از روش Rep-PCR

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 364-376

محمود شهابی؛ ناصر پنجه که؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمد سالاری


173. ارزیابی نقش آزمون اوره آز سریع در مقایسه با PCR به منظور تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 31-36

محمد کارگر؛ سید هادی رضوی زادگان؛ کاووس اشراقیان؛ محمد یعقوب راجپوت؛ صادق قربانی دالینی؛ مهدی کارگر


174. بررسی سرولوژیک شیوع ویروس سیتومگال در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 36-40

وحید حمایت خواه جهرمی؛ کرامت اله دری؛ حمیدرضا مومنی؛ حبیب اله جوهری؛ حسین کارگر


175. تعیین نقش انتروویروس‌های غیر پولیویی در ایجاد فلج شل حاد (AFP) به کمک پنج رده سلولی در ایران

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 37-42

فیروز عباسیان؛ حمیده طباطبایی؛ محبوبه ساریجلو؛ رخشنده ناطق