تعداد مقالات: 324
126. ارزیابی شیوع هلیکوباکتر هپاتیکوس با روش PCR در موش‌های خانگی (Mus musculus) استان اصفهان

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 97-100

عباس دوستی؛ علی ظهور؛ مریم باقرنژاد؛ صادق قربانی دالینی


127. ارزیابی اثر ضد باکتریایی سویه های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم علیه رشد اشریشیا کلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 161-168

نجمه نامدار؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر؛ محمد حسین حسینی


128. فراوانی گونه های لیستریا در شیر خام، پنیر و بستنی سنتی عرضه شده در شهرکرد و شیراز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 243-248

ابراهیم رحیمی؛ اسماء بهزاد نیا؛ امیر شاکریان؛ حسن ممتاز


129. بررسی فعالیت آنزیم انورتاز در مخمرهای جدا شده از خاک شور

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 31-39

ساره صالحی؛ احمدعلی پوربابایی؛ علی رضایی


130. مقایسه روش PCR-RFLP با روش‌های بیوشیمیایی در تشخیص عوامل سل ریوی انسانی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 109-115

بهنام رفیعی؛ علی اصغر فرازی؛ داود صادقی؛ سپیده غنی؛ راضیه نظری؛ روح اله کشاورز؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری مصوری


132. مقایسه برخی از فاکتورهای حدت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک 99K با دو روش PCR و SDS-PAGE

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 238-244

یاسمین کیانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی؛ معصومه حیاتی


133. جداسازی و پاتوتیپینگ ویروس‌های نیوکاسل با استفاده از روش‌های RT- PCR وMDT در جوجه‌های گوشتی مرغداری‌های استان فارس

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 29-35

ستاره خوب یار؛ محمد باقر نظری؛ عبدالله رحیمیان؛ محمدجواد مهربان پور


134. جداسازی و شناسایی باکتری‌های بومی ایران مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 39-46

رویا یزدانی؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری


135. بررسی اثر فاکتور‌های فیزیکوشیمیایی بر میزان تشکیل دی‌پیکولینیک اسید در باسیلوس سرئوس PTCC1015

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-100

صابر نیک سیرت؛ محمد فائزی قاسمی؛ خسرو عیسی زاده؛ محمد رضا مجید خوش خلق پهلویانی


136. شناسایی ژن آلکان هیدروکسیلاز در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک جدا شده از پساب های نفتی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 105-114

حمید تبیانیان؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک


137. کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 132-137

شمسی اژدهاکش پور؛ محمد مهدی نام آوری؛ ناهید نقشگر؛ عبدالله رحیمیان؛ مریم منصوریان؛ معصومه حیاتی


138. پتانسیل زیست درمانی باکتری‌های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 34-44

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور؛ آتوسا عبدالهی


139. شیوع ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران شهر تبریز

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 219-227

کتایون علی اکبر زاده؛ صفر فرج نیا؛ اشرف کریمی نیک


141. بررسی سمیت توکسین های آلفا (α) و اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393، صفحه 38-48

مهناز کریمی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ محمد کارگر


142. تاثیر ضد اتصالی لاکتو باسیلوس رامنوسوس بر استرپتوکوک های دهانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 128-137

ساناز طهمورث پور؛ آرزو طهمورث پور؛ روحا کسری کرمانشاهی


143. جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 290-298

محبوبه چوپان وامرزانی؛ حمیدرضا پردلی؛ مجید مقبلی


144. جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس تولید کننده لانتی بیوتیک از خاک و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 299-307

درنا کرمی آرخلو؛ محمد مهدی محمودی


146. جداسازی باکتری های حل کننده تری کلسیم فسفات از خاک مزارع گندم و جو شهرستان مرودشت

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 38-46

فاطمه ناصری؛ نیما بهادر؛ مجید باصری؛ مهدی کارگر


147. بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی هالوآرکیا لیپولیتیکال

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 130-138

معصومه محمدی؛ احمدعلی پوربابایی؛ علی جوادی


148. بهینه سازی روش شناسایی اشریشیا کلی در بستنی بر مبنی 16S rDNA

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 209-220

مریم رنجبر؛ محمد گلی؛ غلامرضا قلمکاری؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ رضا ندائی نیا