تعداد مقالات: 324
101. شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 200-208

فائزه فرحانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


102. ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره های الکلی ساقه و برگ گیاه سیاه گینه

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 289-298

مصطفی علم هولو؛ سنبل ناظری


104. بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 206-213

مریم رئیسی؛ الهه تاج بخش؛ حسن ممتاز


106. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری شانکر پوستی گردو و بررسی بیماری‌زایی باکتری روی نهال و میوه نارس گردو در استان لرستان

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 120-129

وحید امیرسرداری؛ مصطفی درویش نیا؛ حسین میرزایی


107. اپیدمیولوژی ویروس پاپیلومای انسانی تایپ های 16 و 18 جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 281-289

خدیجه عنصری؛ علیرضا احمدی؛ الهه جلیلوند


108. مقایسه روش های پاپ اسمیر و واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه به منظور تشخیص پاپیلوما ویروس انسانی جدا شده از زنان دارای زخم سرویکس

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 208-214

فاطمه زندنیا؛ عباس دوستی؛ عباس مختاری فارسانی؛ محمد چهل گردی؛ شهرزاد سلیمانی


109. سنجش کمی نسبی بیان ژن اختصاصی ریسه HWP1 در مهار بیوفیلم کاندیدا آلبیکنس

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 22-33

علیرضا خداوندی؛ فهیمه علیزاده؛ مژده شهینی پور


111. بررسی شیوع ژن‌های int1، sul1، aadA2 و aadB در سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از نمونه‌های بالینی در تهران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 297-306

فرزانه حسینی؛ زهرا سلیمی زاده؛ میترا صالحی


113. مطالعه توانایی باکتری ‌های جدا‌ شده از خاک‌های سرخ جزیزه هرمز در تولید نانوذرات آهن

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 123-133

زینب پوررضا؛ محمد مهدی متقی


116. جداسازی و شناسایی باکتری‏ های نمک دوست نسبی تولید کننده پروتئاز از خاک‏ های ‏شور

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 322-332

نیلوفر قربانی رز؛ مریم قانع


117. اثرات ضدبیوفیلمی و ضد باکتریایی سویه های تولید کننده باکتریوسین اشریشیا کلی و باسیلوس سوبتلیس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 143-154

محمدرضا سرجوقیان؛ شکیبا درویش علیپور آستانه


118. اثرات ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس خارج سلولی سنتز شده از باسیلوس لیکنی فورمیس

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 243-257

مراحم آشنگرف؛ مریم سهامی سلطانی


119. بهینه سازی محیط کشت HS به منظور تولید نانوالیاف سلولز میکروبی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 340-352

فاطمه نوری روزبهانی؛ فاطمه اشرفی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


122. مقایسه و بهینه سازی تولید ترکیبات آنتی اکسیدان سویه های بومی و غیر بومی قارچ آسپرژیلوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 239-251

فاطمه مشکی؛ نفیسه سادات نقوی؛ مسعود فولادگر


123. فعالیت کاتالیستی جوانه های بیولوژیکی و اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس در فرایند تشکیل جاروسیت آمونیوم

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 355-363

نسیم افتخاری؛ محمد کارگر؛ فرخ رخ بخش زمین؛ ناهید رستاخیز؛ زهرا منافی


125. مقایسه جذب بیولوژیک فلز سنگین روی به وسیله چهار نوع بیوماس میکروبی (لجن فعال) به منظور تصفیه بیولوژیک فاضلاب‌های صنعتی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 23-30

آزیتا خسروان؛ جاوید امینی؛ سمیرا سرسالاری؛ الهام روحانیان