تعداد مقالات: 324
301. ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس جدا شده از مناطق سردسیر استان کرمان

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 169-175

بابک خیرخواه؛ مریم حاتم جهرمی


304. کنترل زیستی ریزوکتونیا سولانی توسط سویه های سودوموناس جدا شده از ریزوسفر

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 386-393

میترا امیدی نسب؛ مصطفی درویش نیا


306. بهبود تولید پروتئاز کریزوباکتریوم ایندولوجنسیس BYK27 به منظور رنگ زدایی خون از لباس ها

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 101-112

یاسمین بین آبادی؛ ارسطو بدوئی-دلفارد؛ عبدالحمید نمکی شوشتری


307. تولید و ارزیابی مشخصات آنزیم آلفا آمیلاز گرمادوست و نمک دوست جدا شده از باکتری آنوکسی باسیلوس جونیسیس AT23

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 176-191

سعیده افریشم؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ زهرا کرمی


308. کنترل زیستی شیگلا سونئی در گوشت مرغ با استفاده از باکتریوفاژ اختصاصی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 199-206

خشایار شاهین؛ مجید بوذری؛ رن وانگ


309. ویژگی های ژنومی و آنالیز فیلوژنتیک سویه ایرانی با دامنه میزبانی محدود زانتوموناس سیتری زیرگونه سیتری NIGEB-88

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 294-309

امیر جلالی؛ سید مهدی علوی؛ محمد حسین سنگتراش


310. تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی جدایه های باکتریایی عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی در ایران

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 404-419

جواد رزمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ محسن مردی؛ حمیدرضا زمانی زاده


311. تاثیر برخی از داروهای ضدمالاریا بر روی آنزیم گلوتاتیون-S- ترنسفراز پلاسمودیوم برگیی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 84-90

علیرضا صادقی تفرشی؛ صدیقه صادقی؛ مریم حکمتی پور؛ شقایق شمس؛ مریم محمدی؛ فریده وهابی؛ محمد ارجمند؛ زهرا زمانی


314. ارزیابی اثر اجوانتی دو نوع Bacterial DNA هم تیپ و غیرهم تیپ در ایجاد پاسخ های ایمنی علیه عفونت های پاستورلا مالتوسیدا در موش های نژاد BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مریم همایون؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


315. تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 2-2

سید سهیل آقایى؛ فرزانه فخاریان؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی


316. استفاده از عصاره بادام به جای سرم نرمال اسب در محیط کشت مایکوپلاسما آگالاکتیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1393

الهه کوشیار؛ جعفر نوید مهر؛ سعید زیبایی


317. بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی بوتیرات توسط سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

خسرو udsd chni؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ میرساسان میرپور؛ سعید ضرابی


318. ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی و بیوسنتز ژنهای پلی کتاید سنتتاز تیپ (PKS-I) و پپتید سنتتاز غیر ریبوزومی (NRPS) در برخی از اکتینومیست های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

فاطمه شایسته؛ Nur Syuhana Binti Zakaria؛ Gires Usup؛ Asmat Ahmad


319. جداسازی، غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

مریم ترکاشوند؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ مهدی محمدی


320. خواص آنتی ژنی پروتئین L و Pilin PilA نوع 4 باکتری فاینگولدیا مگنا برای طراحی درون‌ رایانه‌ای واکسن پپتیدی چند اپیتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

حسین جاوید


321. تولید و اثر بخشی ضدباکتریایی پانسمان های نانوکریستال نقره

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 62-70

مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ رضا منتظری


322. بررسی ایمنی زائی واکسن ضد اسهال بر پایه اشریشیا کولی O157 و تاثیر رویکرد استفاده از ادجوانت ها بر میزان کارآئی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

ناهید حیدری؛ یحیی تهمتن؛ هاجر مولائی


323. مدلسازی و تعیین ساختار و ویژگی‌های آنزیم‌های سیتوکروم پ 450 در قارچ بیمارگر حشرات بووریا بازیانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

مریم راشکی؛ مجتبی مرتضوی


324. بررسی قابلیت چسبندگی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی به رده سلولی HEp-2

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 71-75

زینب تکلو؛ مهدی گودرزوند؛ زهره خدایی